Chirurgia jednego dnia

pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych