Ubezpieczenie w podróży

Czy przydarzy się choroba, a może nieszczęśliwy wypadek lub zwykłe zagubienie bagażu lub kradzież dokumentów w podróży zagranicznej? Warto przed wyjazdem zapewnić sobie bezpieczeństwo i pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach. Tylko wtedy wymarzona podróż nie przemieni się w koszmar bez wyjścia.

Szczegóły:

  • Pomoc konsultantów na infolinii przez 24 godziny na dobę.
  • Pokrycie kosztów leczenia spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem jaki może przydarzyć się za granicą.
  • Pokrycie kosztów transportu medycznego chorego z miejsca wypadku do szpitala oraz koszty transportu pomiędzy placówkami zdrowia za granicą.
  • Pokrycie kosztów badań i zabiegów ambulatoryjnych
  • Zwrot kosztów zakupu lekarstw, środków opatrunkowych zleconych przez lekarza.
  • Szeroki zakres usług assistance – pomoc informacyjna lub organizacja pomocy, nie zależnie gdzie jej będziesz potrzebował.
  • Organizacja kosztów wcześniejszego lub późniejszego powrotu do kraju w wyniku choroby lub wypadku.

Korzyści:

Przebywając za granicą możesz czuć się bezpiecznie niezależnie czy przydarzyło Ci się nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek.
Unikniesz często ogromnych kosztów związanych z opieką lekarską niezależnie gdzie z niej korzystasz.
Centrum alarmowe ubezpieczyciela zorganizuje pomoc,ustali z Personelem medycznym diagnozę oraz załatwi wszelkie formalności związane z leczeniem.

Porady eksperta:

1. Mam kartę z NFZ, wyjeżdżając za granicę nie potrzebuję dodatkowej polisy?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego owszem obowiązuje na terenie unii ale jedynie w państwowej służbie zdrowia danego kraju, koszty trzeba ponieść samemu a po powrocie do kraju ubiegać się o ich zwrot. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konkluzja:  Niezależnie czy trafisz do szpitala państwowego czy do prywatnej kliniki będąc ubezpieczonym od kosztów leczenia za granicą możesz liczyć na pomoc medyczną i co najważniejsze nie angażując swoich środków finansowych. Wszystkie koszty leczenia pokrywa ubezpieczyciel.

2. Wykupiłem/am wycieczkę zagraniczną i tam jest jakieś ubezpieczenie:

Wykupując wycieczkę organizator ma obowiązek ubezpieczyć od kosztów leczenia w podróży swoich klientów ale jak to zwykle bywa to co jest obowiązkowe z uwagi na koszty ma ograniczony zakres i gwarantuje niezbędne minimum. Co w praktyce może oznaczać, że interwencja karetki i jeden dzień pobytu w szpitalu może w całości wyczerpać sumę ubezpieczenia.

3. Jak działają polisy kosztów leczenia? Kiedy mogę skorzystać z polisy:

Polisy kosztów leczenia obejmują standardowo koszty opieki medycznej w wyniku nagłego zachorowania lub wypadku podczas pobytu za granicą. Należy pamiętać że każdorazowo w przypadku potrzeby skorzystania z opieki medycznej należy konsultować się z ubezpieczycielem za pomocą infolinii, której numer widnieje na każdej polisie.  Należy poddać powód, najlepiej adres i numer telefonu przychodni lub szpitala w której zamierzamy skorzystać z opieki lekarskiej.