Ubezpieczenie domu i mieszkania

Razem skonfigurujemy Twoją polisę:

 Od czego możesz się ubezpieczyć:

 • Ubezpieczenie do ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
 • Dewastacja
 • Przepięcia
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
 • Usługi Home Assistance
 • Usługi Medical Assistance

Możesz liczyć na zwrot kosztów:

 • remontu mieszkanie po zalaniu, pożarze lub innych nieprzewidzianych zdarzeniach losowych
 • zakupu utraconych przedmiotów oraz zniszczonych zabezpieczeń w wyniku kradzieży
 • naprawy lub wymiany przedmiotów domowych zdewastowanych przez włamywaczy
 • naprawy lub wymiany urządzeń elektrycznych w przypadku przepięć
 • odszkodowania należnego sąsiadom w przypadku zalania bezpośrednio z Twojego lokalu
 • pomocy interwencyjnej specjalistów wynajętych przez ubezpieczyciela w przypadku nieprzewidzianych awarii lub zdarzeń losowych związanych z ubezpieczonym lokalem lub budynkiem.