Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

OC w Życiu prywatnym daje pełna ochronę posiadaczowi nieruchomości i jego domownikom z tytułu szkód wyrządzonych nieumyślnie w związku posiadaniem nieruchomości lub czynności w życiu prywatnym:

Szczegóły:

Ubezpieczając swój dom lub mieszkanie masz możliwość wykupienia opcji ubezpieczenia do Odpowiedzialności w życiu prywatnym, dzięki której możesz czuć się bezpiecznie w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkód osobom obcym:

W związku z posiadanym lokalem:

  • zalania sąsiada w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej, pękniętej rury lub pozostawienia otwartych kranów,
  • złamania nogi lub innych urazów doznanych przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku ( ważne w przypadku posiadaczy domów )
  • Upadku śniegu lub lodu z dachu posiadanego domu na przechodniów lub zaparkowane pojazdy osób obcych,

W przypadku czynności życia prywatnego:

  • doznania urazu przez innych w związku z amatorskim uprawianiem przez Ciebie sportów: np. jazda na nartach, gra w piłkę.
  • uszkodzeniu samochodu lub potrącenia pieszego podczas jazdy na rowerze
  • stłuczenia lub zniszczenia przedmiotów w sklepie
  • szkód wyrządzonych obcym przez zwierzęta domowe
  • wybicie szyby lub innych zniszczeń przez bawiące się dzieci