ZNIŻKI jakie oferujemy

Zniżki za zabezpieczenia antywłamaniowe:

  • Drzwi antywłamaniowe
  • Atestowane zamki
  • Alarm antywłamaniowy
  • Alarm antywłamaniowy z powiadomieniem ochrony:
  • Rolety antywłamaniowe:

Zniżki pozostałe:

  • Za bezszkodową kontynuację u tego samego ubezpieczyciela
  • Zniżki za przejście od innego ubezpieczyciela
  • Zniżki za ubezpieczenie kolejnego lokalu

Rady eksperta:

1. Kiedy przysługuje mi zniżka za zamontowany alarm w moim domu?

Większość ubezpieczycieli udziela wspomnianą zniżkę ale pod pewnym warunkiem. Instalacja alarmowa powinna być założoną przez firmę, która profesjonalnie zajmuje się montażem tego typu zabezpieczeń. Montujący powinien posiadać stosowne uprawnienia a sama instalacja powinna być poddawana okresowym przeglądom. Fakt przejścia powinien być odnotowany w książeczce gwarancyjnej oraz potwierdzony podpisem i pieczęcią wykonującego przegląd. Jest to niezbędne w przypadku gdy ubezpieczyciel udziela za zamontowany alarm dodatkowej zniżki, w zamian oczekuje jego sprawności co powyżej opisane postępowanie powinno gwarantować. 

2. Czy moje drzwi antywłamaniowe można nazwać antywłamaniowymi?

Przy montażu drzwi powinniśmy zażądać certyfikatu potwierdzającego stopień odporności na włamanie. Jeśli kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego podając rodzaj drzwi w najbliższym punkcie sprzedaży konkretnego producenta można otrzymać kserokopię certyfikatu. Posiadając taki dokument będziemy pewni, że zniżka o jaką wnioskujemy przy ubezpieczeniu mieszkania jest zasadna.