Ubezpieczenia od zdarzeń losowych

Jest to podstawa kompleksowego ubezpieczenia domu lub mieszkania. Listę zdarzeń losowych od jakich możesz się ubezpieczyć prezentujemy poniżej:

 Szczegóły:

 1. pożar,
 2. uderzenie pioruna,
 3. wybuch,
 4. upadek statku powietrznego,
 5. zalanie,
 6. huragan,
 7. grad,
 8. spływ wód po zboczach,
 9. osunięcie się ziemi,
 10. zapadanie się ziemi,
 11. lawina,
 12. huk ponaddźwiękowy,
 13. trzęsienie ziemi,
 14. przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna,
 15. napór śniegu,
 16. dym i sadza,
 17. upadek drzewa lub masztu,
 18. uderzenie pojazdu,
 19. zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi.