Pliki do pobrania

  • Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – załączony poniżej druk ułatwia spisanie oświadczenia po kolizji drogowej bez udziału policji.

  • Wypowiedzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

  • Wypowiedzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nabywcy pojazdu: formularz przydatny dla tych, którzy nabyli pojazd wraz z polisą poprzednika.