Autocasco

Autocasco ( AC ) chroni Twój samochód od szkód wyrządzonych przez Ciebie jak i osoby trzecie oraz od uszkodzeń związanych z przez zdarzenia losowe.

Szczegóły:

Polisa Autocasco obejmuje ochronę od zdarzeń:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.
 • kradzieży pojazdu lub jego części

Korzyści:

 • korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,
 • samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,
 • wybierasz system ustalania rozmiaru szkody – w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,
 • możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.
 • do 60% zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy

Chcesz poznać cenę ubezpieczenia swojego auta?
Wypełnij formularz kontaktowy, oddzwonimy i złożymy ofertę!