Nieszczęśliwe wypadki

Częstym powodem, dla którego korzystamy z opieki lekarskiej w trakcie zagranicznych podróży są nieszczęśliwe wypadki. Kolizja samochodowa, upadek na schodach czy wypadek na stoku narciarskim lub w trakcie uprawiania innych sportów wysokiego ryzyka.

Oprócz kosztów leczenia ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie za odniesione obrażenia:

Nieszczęśliwy wypadek: to nagły, fizyczny uraz jakiemu możemy ulec, często wymaga długiego leczenia, już po powrocie do kraju, pozostawiający często stały uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli wykupiliśmy taka opcję przed wyjazdem polisa gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

Przykłady:

  • Częściowego uszczerbku na zdrowiu
  • Trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku
  • Śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku