Usługi Assistance

W trakcie pobytu za granicą, nie zawsze znamy język lub obyczaje w danym kraju, co utrudnia nam załatwienie czegokolwiek w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli chcesz liczyć na pomoc w różnych sytuacjach losowych w trakcie podróży zapytaj o opcję Assistance .

Assistance: to organizacja i pokrycie kosztów pomocy ubezpieczonemu w trakcie jego pobytu poza granicami kraju.

Przykładowy zakres usług:

 • organizacja wizyt lekarskich, zabiegów, operacji
 • organizacja transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej
 • transport do innej placówki zdrowia zgodnie z zaleceniem lekarza
 • organizacja transportu do domu po zakończonym leczeniu
 • przekazanie informacji
 • pomoc w przypadku utraty dokumentów, pieniędzy oraz kart płatniczych
 • koszty dostarczenia dostarczenia opóźnionego lub zagubionego bagażu
 • koszty wcześniejszego powrotu do kraju zgodnie zaleceniem lekarza
 • pomoc prawna
 • złożenie kaucji za ubezpieczonego w przypadku potrzeby obrony przed wymiarem sprawiedliwości
 • organizacja i pokrycie kosztów zastępstwa procesowego

 

 

`