Koszty leczenia

Wyjeżdżając za granicę z polisą kosztów leczenia możesz liczyć, że w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel pokryje koszty:

  • wizyty lekarskiej
  • koszty opatrunków i zabiegów
  • koszty zakupu przypisanych przez lekarza leków
  • koszty operacji jakim będziesz musiał się poddać podczas zagranicznego pobytu
  • pobytu w szpitalu

Przypadki w których możesz skorzystać z opieki lekarskiej w trakcie podróży:

  • nagłe zachorowanie
  • nieszczęśliwy wypadek

Rady eksperta:

1. Czy polisa kosztów leczenia obejmuje leczenie chorób przewlekłych?

Standardowo tego typu polisy obejmują pokrycie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem. Jeżeli w kraju leczysz się regularnie na dolegliwości które mogą się nasilić podczas pobytu zagranicznego powinieneś zapytać o polisę obejmującą ” leczenie chorób przewlekłych” czyli takich które są ci znane i z powodu których już wcześniej poddawałeś się leczeniu w kraju.

2. Czy muszę wybierać szpitale wskazane przez ubezpieczyciela?

Nie ma takiej potrzeby, często w przypadku nagłego zajścia nie ma możliwości wyboru. Z reguły wybieramy najbliższą miejsca zdarzenia, trzeba natomiast pamiętać że każdorazowo korzystając z opieki lekarskiej należy poinformować firmę ubezpieczeniową o tym fakcie kontaktując się poprzez infolinię. Należy wskazać adres, przyczynę oraz numer telefonu do placówki zdrowia, tak aby centrum alarmowe mogło ustalić zakres leczenia z lekarzem oraz warunki pokrycia jego kosztów.

3. Kiedy ubezpieczyciel płaci za moje leczenie?

Po kontakcie z lekarzem w zagranicznej placówce zdrowia, w której poddajesz się leczeniu ubezpieczyciel ustala koszty i zakres leczenia. Zwyczajowo jednorazowe opłaty za wizytę lub przypisane lekarstwa ubezpieczony pokrywa sam i refundację na podstawie recept otrzymuje po powrocie do kraju. Jeżeli natomiast leczenie jest bardziej skomplikowane, wymaga specjalistycznych badań, zabiegów wówczas koszty sa pokrywane w całości bezgotówkowo przez firmę ubezpieczeniową, bez udziału środków finansowych klienta.