Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Przebywając za granicą amatorsko uprawiasz sport? Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt sportowy wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania:

Co może być objęte ochroną?:

  • narty do uprawiania każdej dyscypliny narciarstwa
  • deska do uprawiania każdej dyscypliny snowboardu
  • deska do uprawiania każdej dyscypliny surfingu
  • sprzęt do nurkowania
  • rower

Przykłady zdarzeń objętych ochroną:

  • udokumentowana kradzież z włamaniem
  • udokumentowany rabunek
  • wypadek środka transportu przewożącego sprzęt sportowy
  • zaginięcie sprzętu pod opieką zawodowego przewoźnika
  • wypadek w wyniku, którego ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia sprzętu