Pakiet Hestia Podróże

Poniżej prezentujemy zestawienie wariantów ubezpieczenia kosztów leczenia w związku z wyjazdem zagranicznym Hestia Podróże:

 

Porównanie wariantów - Hestia Podróże

Zakres ubezpieczeniaWariant podstawowy
Holiday Basic
Wariant rozszerzony
Holiday Charter
Wariant pełny Holiday Charter Plus
 SUMA UBEZPIECZENIA i górne limity odpowiedzialności w PLN
Koszty leczenia50.000,-150.000,-300.000,-
Koszty transportu i repatriacjiDo wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
Koszty ratownictwaBRAK15.000,-
Koszty pobytu osoby towarzyszącejBRAK5.000,-
Koszty pobytu osoby
wezwanej do towarzyszenia
BRAKBRAK10.000,-
NNW10.000,-20.000,-30.000,-
Świadczenie w przypadku całkowitego,
trwałego,
uszczerbku na zdrowiu
100% sumy ubezpieczenia NNW
Świadczenie w przypadku częściowego, trwałego,
uszczerbku na zdrowiu
określony % sumy ubezpieczenia NNW
Świadczenie w przypadku śmierci50% sumy ubezpieczenia NNW
Odpowiedzialność cywilna
Szkody w mieniuBRAK50.000,-250.000,-
Szkody na osobieBRAK100.000,-500.000,-
BagażBRAK1.000,-4.000,-
Koszty opóźnienia
dostarczenia bagażu
BRAKBRAKdo 1.000,-
Koszty przerwania
podróży
BRAKBRAKdo 5.000,-
ASSISTANCE
Gwarancja pokrycia
kosztów leczenia
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia
Transport ubezpieczonego
do kraju
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia
Organizacja i pokrycie kosztów
pobytu w hotelu
po leczeniu
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia
Pobyt i powrót osoby
towarzyszącej
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia kosztów leczenia
Pobyt i powrót osoby wezwanej do towarzyszeniaBRAKdo 5.000,-
Organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do krajuBRAKdo 10.000,-
Wynajęcie kierowcy i pokrycie kosztów
jego podróży
BRAKdo 5.000,-
Zakwaterowanie kierowcyBRAKdo 4.000,-
Pomoc finansowaBRAKdo 400,- na dzień,
nie dłużej niż 3 dni
Złożenie kaucjiBRAKdo 2.000,-
Zastępstwo procesoweBRAKdo 8.000,-